...

Door het stijgende aantal gevallen van huidkanker is zowel primaire als secundaire preventie een absolute noodzaak. De huid is het orgaan dat de meeste tumoren produceert. Jaarlijks worden immers ongeveer 20.000 Belgen met de diagnose van huidkanker geconfronteerd, gelukkig vaak in een beginnend en dus curatief stadium."Daarvan zijn driekwart basocellulaire epitheliomen, 13% spinocellulair en 10% melanoom. De lifetime risk bedraagt zelfs één op zes!", zegt dermatoloog Thomas Maselis uit Tienen, voorzitter van Euromelanoma België. "Erg verontrustend is vooral de progressieve toename van het aantal huidkankers, en dat heeft niet alleen te maken met de vergrijzing. Vooral voor melanomen is die stijging zorgwekkend, gezien de hoge kwaadaardigheid en snelle metastasering van deze tumor. We stellen een stijging vast van 4 à 5% per jaar. In 1999 werden in Vlaanderen 630 gevallen van melanoom gediagnosticeerd, in 2010 bedroeg dat aantal al 1146, dus nagenoeg een verdubbeling op 10 jaar tijd! De meeste huidkankers treden op na de leeftijd van 50 jaar, maar bij gevoelige huidtypes en na intensieve blootstelling aan UV-stralen kunnen die ook vroeger ontstaan. Het goede nieuws is dat de diagnose nu vroegtijdiger wordt gesteld, en dat de overlevingskansen ook verbeterd zijn. Ondanks een verdubbeling van het aantal diagnosen, is de sterfte gelukkig niet evenredig toegenomen. In 1999 stierven in Vlaanderen immers 166 mensen aan deze kwaadaardige huidziekte, terwijl de mortaliteit in 2010 "beperkt" bleef tot 199. Vroegtijdige detectie kan dus levensreddend zijn. Indien de tumor minder dan 1mm dik is, bereikt de genezingskans zelfs 95%. Bij gezwellen die de 3mm dikte overschrijden daalt die kans al onder de 40%."Verdachte vlekjesDit jaar wordt aan de hand van posters en flyers het accent gelegd op de manier en de frequentie waarop eenieder zijn huid moet onderzoeken. Die observatie moet maandelijks en over het volledige huidoppervlak gebeuren, bij voorkeur voor een grote spiegel. Iedereen heeft huidvlekjes, en die hoeven uiteraard niet per se verontrustend te zijn. Speciale aandacht en verder onderzoek zijn geboden wanneer er vorm-, kleur- en grootteveranderingen optreden, de vlekjes ruw en schilferig aanvoelen, jeuken, bloeden of vocht afscheiden. Dat wordt op de informatiefolders met enkele foto's geïllustreerd. Het komt er dus op aan zijn eigen huid goed te kennen, zodat elke verandering kan worden opgemerkt, en zo nodig behandeld. Op de folder wordt de link gelegd met de klassieke oogtest, en zijn er illustratie's te zien van de belangrijkste vlekjes die moeten worden opgespoord.Naar jaarlijkse gewoonte bieden dermatologen in de week van 6 mei 2900 gratis consultaties aan. Hiervoor kan worden ingeschreven tussen 26 maart en 26 april via de website van Euromelanoma: www.euromelanoma.org