...

Keelkanker is een tumor waarvan de incidentie stijgt. Dit jaar zullen in de Verenigde Staten ongeveer 14.000 nieuwe gevallen worden geregistreerd. (referentie: Hutcheson KA et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;doi:10.1001/jamaoto.2013.4715)