...

Ze hebben enorme gevolgen voor de economie en de ESC vindt daarom dat er een overheidsbeleid op poten moet worden gezet om de preventie van cardiovasculaire ziekten aan te moedigen. In dat kader heeft de European Society of Cardiology iets minder dan een maand geleden een kantoor geopend in Brussel, zoals we al eerder hadden aangekondigd. Als essentieel element in deze materie noemt de ESC ook de reglementering rond medische hulpmiddelen, als antwoord op de recente voorstellen van de Europese commissie op dat vlak. Precies daarover heeft de ESC een aantal concrete voorstellen gedaan. Ze herhaalt ook de geplande oprichting van een task force met het oog op een standaardisatie van cardiovasculaire gegevens, zodat gegevens uit verschillende registers kunnen worden vergeleken