...

Deze top, met de naam Research gaps, patient needs and innovative solutions: a forward look on lung health research, moest de prioritaire gebieden specificeren waarin een bijdrage kan worden geleverd aan de uitwerking van de agenda van Horizon 2020, het toekomstige financieringsprogramma voor research en innovatie van de Europese Unie. Op het evenement kwamen patiënten samen met topexperts uit de politiek en de wetenschap, zorgverstrekkers, onderzoekers en mensen uit de industrie. Tal van onderwerpen werden blootgelegd die meer onderzoek vergen, zoals de impact van de levenswijze en de interactie tussen risicofactoren op de pulmonale gezondheid, van de prenatale fase tot de derde leeftijd. Er werd vooral nadruk gelegd op de behoefte aan grootschalige geboortecohortstudies. Op het gebied van infectieziekten werd het elimineren van tuberculose bestempeld als cruciaal element. Er werd ook veel gepleit voor een overstap naar geneeskunde op maat. Op het congres van de ERS, op 10 september, zal een sessie aan deze top worden gewijd.Klik hier om meer te lezen over dit onderwerp