...

Allergie voor noten heeft een significante morbiditeit en mortaliteit en treft zowel kinderen als volwassenen. Uit recent epidemiologisch onderzoek blijkt dat ongeveer 6% van de jonge Belgische volwassenen gesensibiliseerd is voor hazelnoot (Corylus avellana). Er blijken twee klinisch onderscheiden vormen van hazelnootallergie te bestaan, legt Ebo uit.Twee vormenBij het goed bekende oraal allergiesyndroom (OAS) blijven de symptomen doorgaans beperkt tot jeuk, irritatie en milde zwelling van de mond- en keelholte. Deze vorm wordt vooral gezien bij (jong)volwassenen in Noordwest-Europa. Ze is toe te schrijven aan een kruisreactiviteit tussen boompollen en hazelnoot. "Dat wil zeggen dat deze patiten een hazelnootallergie ontwikkelen naar aanleiding van een vooraf bestaande boompollenallergie. De symptomatologie blijft beperkt en treedt vrijwel alleen op bij het eten van verse noten. De kruisreactieve allergeencomponent Cor a 1.04 is immers vrij en wordt vernietigd door maagsappen en verhitting."Maar er blijkt ook een ernstiger vorm van hazelnootallergie te bestaan, waarbij de symptomen meer veralgemeend en uitgesproken zijn, soms zelfs levensbedreigend. Tot voor kort werd deze vorm vooral beschreven bij Zuid-Europese volwassenen. "In tegenstelling tot het OAS is deze vorm niet geassocieerd aan een onderliggende allergie voor boompollen, maar berust deze op een sensibilisatie voor niet-specifieke lipid transfert proteen (LTP) aanwezig in de tal van groenten, vruchten, noten, granen en zaden (Cor a 8 in hazelnoot)", licht de Antwerpse allergoloog toe.Nieuw onderzoekEbo: "Hoewel deze sensibilisatie ook beschreven werd bij een handvol Nederlandse kinderen konden andere studies, inclusief deze van onze eigen onderzoekseenheid, dit niet bevestigen. Uit onze studie, die voor het eerst systematisch sensibilisatiepatronen voor hazelnoot bestudeerde in verschillende leeftijdsgroepen, blijkt dat jonge kinderen (mediaan 2 jaar, spreiding 0-6 jaren) inderdaad veelal een ernstige hazelnootallergie vertonen. Bij ruimschoots 60% van deze kinderen is er een sensibilisatie aanwezig voor het legumine Cor a 9."(1)Hoe en wanneer deze kinderen gesensibiliseerd worden is totnutoe nog niet volledig opgehelderd. "Uit een tweede studie uitgevoerd door onze onderzoeksgroep blijkt alvast dat een sensibilisatie ten opzichte van dit potentieel gevaarlijk eiwit al kan optreden bij zuigelingen en jonge kinderen met een atopische dermatitis (mediaan 9 maanden, spreiding 4-11 maanden)." (2)Verder onderzoek met langdurige opvolging van deze patiten is nodig om het natuurlijke verloop van deze sensibilisatie op te helderen, besluit Didier Ebo.