...

De studie werd uitgevoerd bij 75 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een acute hartdecompensatie. Het enige concrete effect van die restrictie was een groter dorstgevoel bij de patiënten. (referentie: Badin Aliti G et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.552)