...

Volgens die krant wijzen de laatste federale gegevens erop dat de sterfte aan misbruik van receptplichtige pijnstillers nog altijd hoger is bij mannen, maar dat de sterfte de laatste jaren toch sneller is gestegen bij vrouwen. De sterfte aan misbruik van receptplichtige pijnstillers bij vrouwen is sinds 1999 inderdaad vervijfvoudigd. Volgens de gegevens van de CDC is de sterfte aan overdosering bij vrouwen hoger dan de sterfte aan baarmoederhalskanker of door moord. Het probleem komt vaker voor bij oudere dan bij jongere vrouwen en meer bij blanke dan bij zwarte vrouwen.