...

De studie omvatte 146.752 vrouwen die volgens de huisarts een laag risico vertoonden op het ogenblik dat de weeën begonnen. De conclusie van de studie was echter dat er bij die vrouwen die volgens de huisarts een laag risico liepen, minder gevallen zijn van ernstige maternale morbiditeit, post-partumbloedingen of manuele placentaverwijdering dan bij vrouwen met een geplande ziekenhuisgeboorte. Het verschil was significant bij vrouwen die eerder al kinderen kregen. In absolute termen waren de risico's echter klein in beide groepen. Er is dus geen enkele aanwijzing dat een geplande thuisbevalling bij vrouwen met een laag risico ernstige maternale bijwerkingen meebrengt in een zorgstelsel met hoge kwaliteit, goed opgeleide vroedvrouwen en bovendien een deugdelijk verwijzings- en vervoerssysteem. (referentie: de Jonge A et al. BMJ. 2013;346:f3263)