...

Ernstige hypoglykemie wordt in deze studie gedefinieerd als een hypoglykemie waarvoor een dringende overbrenging naar het ziekenhuis is vereist. De helft van de patiënten met ernstige hypoglykemie en type 1-diabetes en meer dan de helft van de patiënten met type 2-diabetes hebben een verlengde QT-tijd op hun ecg, wat een indicator voor een mogelijke hartstilstand kan zijn. (referentie: Tsujimoto T et al. Diabetes Care. 2013;doi: 10.2337/dc13-0701)