...

Door deze maatregel kunnen 4 tot 5.000 artsen zonder huisartsenpraktijk hun erkenning behouden. Die dreigden ze eind 2016 te verliezen. Het gaat bijvoorbeeld over schoolartsen, arbeidsgeneesheren of artsen bij Kind & Gezin. Het nieuwe Ministerieel Besluit (MB) wordt weldra in het Staatsblad gepubliceerd en versoepelt de bepalingen van het vigerende MB uit 2010 aanzienlijk. De Block voert "een nieuw flexibeler systeem van criteria en voorwaarden rond de beroepsuitoefening in." De liberale excellentie op sociale zaken en volksgezondheid toetste het voorstel af bij de Hoge Raad voor geneesheren-specialisten en huisartsen die gunstig adviseerde. De Raad van State werd eveneens geraadpleegd. Er geldt voortaan enkel nog één algemeen criterium: de erkende huisarts dient bekwaam te blijven en zich tijdens zijn loopbaan permanent bij te scholen. De Block is van oordeel dat ook huisartsen die buiten de klassieke eerstelijnspraktijk werken "een waardevolle bijdrage leveren aan onze gezondheidszorg. Met dit nieuwe MB behouden zij ook alle rechtszekerheid", stelt ze.