...

België telt vandaag 630.048 personen met een handicap, erkend door de FOD Sociale Zekerheid. In 2013 behandelde de FOD 295.727 aanvragen. Dit zijn aanvragen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of attest. Ze besteedde een budget van 1,778 miljard euro aan de uitbetaling van tegemoetkomingen, aan ongeveer 321.000 personen met een handicap.PilootprojectBij de erkenning van een persoon met een handicap hoort ook een medische evaluatie. In 2013 vroeg de FOD Sociale Zekerheid voor 163.749 aanvragen informatie op bij de huisarts en dit via een papieren formulier.Minister Laurette Onkelinx: "Een pilootproject met 19 huisartsen, waarbij zij een samenvatting van hun patiëntendossier via de eHealth-box digitaal aan de evaluerende artsen van de FOD konden bezorgen, liep pas ten einde. Het pilootproject was een succes en een duidelijke vooruitgang in de informatisering van de gezondheidszorg."Nu wordt het gebruik van de eHealth-box veralgemeend en kunnen huisartsen dus digitaal medische informatie aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen. Uit het pilootproject bleek wel dat dit enkel mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.Zo moet de software van de huisarts de connectie met de eHealth box mogelijk maken, moet de arts het elektronisch patiëntendossier goed bijhouden en moet hij beschikken over een eHealth-certificaat.WinnaarsVolgens Onkelinx zijn er alleen winnaars. De arts, omdat hij geen papieren formulieren van meer dan 6 bladzijden meer moet invullen. Hij kan via de eHealth-box een samenvatting van het patiëntendossier digitaal doorsturen, op een beveiligde manier.De persoon met een handicap wint er ook bij, omdat hij sneller een beslissing zal krijgen. Een beslissing neemt momenteel 4,3 maanden in beslag, waarbij 1,5 maand verloren gaat aan het wachten op de ingevulde papieren formulieren. Met dit project is het mogelijk om de afhandelingstermijn terug te brengen van 4 naar 2 maanden.De administratie wordt er beter van, omdat de digitale informatie vollediger, beter leesbaar en beter doorzoekbaar is dan bij een gescand papieren formulier. Ook de scan- en printkosten zullen drastisch verminderen.