...

"Door volledig arbitrair deze voorafgaandelijke raadpleging bij de arts op te leggen, ondanks talloze tegenovergestelde adviezen en aanbevelingen van de beroepsmensen uit de Commissie Osteopathie, en in tegenspraak met de wet, wordt de noodzakelijke omkadering van deze praktijk verlamd".stelt Onkelinx op haar Facebook-pagina."Dat is een belediging voor de osteopaten die op een ernstige manier hun beroep uitoefenen. Het zet de deur open voor allerlei charlatans die zich osteopaat noemen zonder de noodzakelijke opleiding te hebben genoten. Dat brengt simpelweg de patiënten in gevaar", haalt Onkelinx uit.Universiteiten werken niet meeMet een nieuw KB dat de erkenning van osteopathie regelt, wil Onkelinx de wet Colla uit 1999 ten uitvoer brengen. Onkelinx vermeldt wel niet dat de universiteiten zich tegen haar plannen verzetten door hun kat te sturen naar de erkenningscommissie en door te weigeren binnen de geneeskundefaculteiten een opleiding voor osteopathie te organiseren (zie onder meer AK2339).De erkenning van osteopaten zou exclusief zijn, en niet gelden voor kinesitherapeuten die ook osteopathie bedrijven. Onkelinx wil dit compenseren door toe te laten dat patiënten ook rechtstreeks naar kinesitherapeuten stappen - die prestaties worden dan niet terugbetaald. Aan de andere kant wil Onkelinx wél het belang van een voorafgaande medische diagnose onderstrepen....Voor Onkelinx gaat het duidelijk een strijdpunt: als de blokkering blijft duren, wil ze de erkenning van osteopathie zelfs opnemen in het verkiezingsprogramma van de PS.