...

In een persmededeling betreurt het kabinet Vandenbroucke dat eenzelfde behandeling door eenzelfde arts in een eenpersoonskamer tot ruim zeven keer meer kan kosten dan in een tweepersoonskamer. Bovendien stijgen de ereloonsupplementen van jaar tot jaar. "Beheerders en artsen argumenteren dat die inkomsten nodig zijn omdat de overheidsfinanciering niet volstaat," aldus Vandenbroucke. "De werkelijkheid is echter complexer. Hoe valt anders te verklaren dat sommige ziekenhuizen veel hogere supplementen aanrekenen terwijl ze allen identiek gefinancierd worden?" Het kabinet wil de ziekenhuizen naar de toekomst toe 'beter en rechtstreeks' financieren. Zo zijn ze "niet langer afhankelijk van de artsen. Op hun beurt moeten de artsen dan niet meer aankloppen bij de patiënt." De onmiddellijke bevriezing van de ereloonsupplementen (de maximumpercentages) is daartoe een eerste stap."Om ook de artsen te beschermen wordt tegelijk een standstill ingevoerd op de afdrachten. Dat gebeurt op een manier die medische innovatie in samenspraak met ziekenhuizen en artsen mogelijk houdt maar vermijdt dat artsen de bevriezing van de supplementen moeten betalen", stelt het kabinet nog.In een reactie op het akkoord stelt het ASGB/Kartel vooreerst vast dat de overheid heel wat kosten niet dekt. Supplementen zijn dus noodzakelijk om ziekenhuizen financieel boven water te houden, zeker met de huidige hoge inflatie, stelt het ASGB. "Op onze vraag," aldus covoorzitter dokter Thomas Gevaert, "is een afdrachtenregeling op de honoraria enkel mogelijk mits goedkeuring door de Medische Raad." Dat is uiteraard positief. Wel betreurt hij dat niet werd ingegaan op de ASGB-vraag om te streven naar eenzelfde basispercentage voor alle ziekenhuizen. "De ongelijkheid tussen de ziekenhuizen blijft dus bestaan. Collega's die weinig of geen supplementen vragen, delen mee in het imagoverlies door enkele excessieve outliers. Ziekenhuizen met historisch hoge supplementenpercentages worden met deze regeling dus bevoordeeld." Volgens het ASGB werd een convergentie naar een basispercentage geblokkeerd door de Brusselse en Waalse ziekenhuiskoepels -niet toevallig, ziekenhuizen in Franstalig België rekenen in de regel de hoogste ereloonsupplementen aan.Daarnaast stelt het syndicaat vast dat geen stappen richting meer transparantie werden gezet. Patiënten mogen nochtans weten waar het extra geld aan wordt besteed. Dat geldt uiteraard ook voor de artsen."De minister zou hiervoor een wetgevend initiatief voorzien. Afwachten hoe concreet dit wordt. Zolang supplementen in procenten en niet in euro worden uitgedrukt, blijft dit een maat voor niets," besluit dokter Gevaert.