...

Het is veeleer de algemene gezondheidstoestand van de patiënt die de doorslag moet geven bij de beslissing of dergelijk systeem al dan niet wordt ingeplant. Dat is de conclusie van een studie die eerstdaags in Circulation verschijnt.