...

Momenteel worden artsen die na hun pensioen willen blijven werken, geconfronteerd met een vervelende inkomensbeperking. Het KB van 6 juni 2013 maakt onbeperkt bijverdienen na het pensioen wel mogelijk, maar koppelt daar naast de leeftijdsvoorwaarde van 65 jaar ook een loopbaanvoorwaarde aan vast: om zonder beperkingen te mogen bijverdienen, moet iemand een loopbaan van minimum 42 jaar kunnen voorleggen. Wie dat niet kan, moet rekening houden met een inkomensgrens: voor 65-plussers die als loontrekkende willen bijverdienen, ligt die op 22.293 per jaar, voor zij die een zelfstandige activiteit hebben op 17.835 euro - de bedragen zijn iets hoger voor wie nog kinderen ten laste heeft. Bij een overschrijding van die grenzen met 25% wordt het pensioen proportioneel verminderd. Wie de bovengrens met meer dan 25% overschrijdt, verliest zijn of haar pensioen volledig.Die loopbaanvereiste discrimineert beroepsgroepen met een langere studieloopbaan, zoals bij uitstek artsen. Heel wat artsengroepen (zoals het SVH en de Bvas) protesteerden dan ook tegen de beperking, al bij de eerste lezing van het ontwerp van KB in januari van 2013. Ze kregen daarbij de uitdrukkelijke steun van eminente professoren als Paul de Grauwe en Roger Blanpain die het in onze krant opnamen voor het artsengild (zie onder meer AK 2292, 2293, 2298). Ook de Raad van State oordeelde dat de loopbaanvoorwaarde onvoldoende gefundeerd was, maar dat advies werd genegeerd. De discriminerende maatregel werd ongewijzigd behouden.Of in plaats van enAan die discriminatie komt straks evenwel een eind. Vorige week keurde de ministerraad enkele maatregelen op het vlak van pensioenen goed, zoals onder meer de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerde 65-plussers. De leeftijds- en de loopbaanvoorwaarde worden vanaf 1 januari 2015 van elkaar losgekoppeld. Concreet betekent dit dat álle 65-plussers vanaf volgend jaar onbeperkt mogen bijverdienen met het volledige behoud van hun pensioen, en dat ongeacht de lengte van de loopbaan die ze kunnen voorleggen. Anderzijds zal wie een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen maar nog geen 65 is, ook onbeperkt kunnen bijverdienen én een pensioenuitkering ontvangen.De loskoppeling van deze twee cumulatieve voorwaarden komt er op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR, zie foto), die zelf huisarts is. Hij toonde zich vorige week dan ook tevreden dat de ministerraad instemde met zijn propositie. "Deze maatregel zal de keuzevrijheid bevorderen van ouderen die een professionele activiteit verder willen zetten na hun 65ste of na een loopbaan van 45 jaar, en dit alles met integraal behoud van hun pensioen."