...

Dr. Michel Ossemann, voorzitter van de Ligue francophone belge contre l'Epilepsie en hoofd van de eenheid voor neurofysiologie en epilepsie van de dienst neurologie van het CHU Mont-Godinne, herinnerde eraan dat "die recidiverende aanvallen risico's kunnen inhouden voor de patiënten in hun dagelijkse bestaan. De aanvallen kunnen levensbedreigend zijn en hebben effecten op cognitief en psychosociaal vlak: ongevallen, overlijden (plotselinge dood, zelfmoord ...), geringere werkgelegenheid en werk beneden de reële competenties, minder hoog scholingsniveau, angst en depressie, problemen met mobiliteit en organisatie omdat epilepsiepatiënten moeilijker een rijbewijs halen, minder socialisatie, seksuele problemen enz. En dan hebben we het nog niet gehad over de mogelijke bijwerkingen van de geneesmiddelen (concentratie, vermoeidheid, duizeligheid ...). Met anti-epileptica kan de epilepsie bij 60% van de patiënten onder controle worden gebracht."