...

Zo verzamelden de auteurs antwoorden van bijna 38.500 ouders. Van de 3.218 kinderen van wie bekend is dat ze een voedselallergie hebben, waren er 657, of iets minder dan 20%, met koemelkallergie. De allergie kwam het vaakst voor in de categorie 6 tot 10 jaar en het minst vaak tussen 11 en 15 jaar. Bijna een derde van de kinderen met koemelkallergie vertoonde ernstige allergische reacties.