...

Sinds een tiental jaar wordt er heel wat gedebatteerd en gepubliceerd over pinda-allergie, terwijl daar voor 1980 slechts zelden over gesproken werd. Sindsdien heeft men het vaak over een werkelijke epidemie die zelfs nog uitbreidt. Miranda Wagoner, auteur van een publicatie in Social Science & Medicine, heeft daar vragen bij, ook al erkent ze dat deze allergie ernstige gevolgen kan hebben. Ze verwijst onder andere naar een auteur die opmerkt dat elk jaar hetzelfde (zeer beperkte) aantal mensen overlijdt ten gevolge van een pinda-allergie als van een blikseminslag. De auteur benadrukt het feit dat Amerikaanse scholen pindanoten volledig hebben verbannen. (referentie: Wagoner MR. Social Science & Medicine. 2013;90:49)