...

Een meerderheid in de Eerste Kamer blijkt fundamentele bezwaren te hebben tegen deze grootschalige uitwisseling van medische gegevens. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is ervan overtuigd dat het epd een middel is om patiten snel de juiste zorg te bieden. Wat de veiligheid betreft, is ze ervan overtuigd dat hetin tevoerenepd een grote verbetering is in vergelijking met de uiteenlopende regionale systemen. Volgens het ministerie kan het landelijke epd jaarlijks 1.600 levens redden.Eigen partij tegen Maar de VVD-minister heeft haar eigen partij niet mee. Die lag dwars, samen met de PvdA en de SP. Deze drie partijen zijn goed voor 39 van de 75 zetels. VVD-senator Dupuis vindt het in het NRC-Handelsblad "helemaal niet helder waar het wetsvoorstel toe dient". Ze zegt helemaal niet overtuigd te zijn dat het epd het aantal medische fouten zal doen afnemen. PvdA-senator Yoe Tan stelt dat er "te veel risico's zijn voor de betrouwbaarheid, veiligheid en privacy."Voor de minister is het nu zoeken naar een exit-strategie.Een 'ja, maar' van patitenHet epd is in de praktijk een soort 'summary record'. Het bevat medicatiegegevens en huisartswaarnemingsgegevens over de laatste vier maanden of vijf consulten. Die kunnen over het hele land door behandelend artsen - en deels door apothekers - geraadpleegd worden. Patiten kunnen uit het systeem treden. De Raad voor de Volkgezondheid en Zorg, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid, ontwikkelde een Argumentenwijzer. Aan de hand van voor- en tegenargumenten kan de burger zich een mening vormen.Twee patitengroeperingen, de Nederlandse Patiten Consumenten Federatie en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad schreven een open brief naar de senatoren. Ze pleiten daarbij voor een epd, maar doen een aantal suggesties om het voorstel te verbeteren. Die houden in dat er transparantie moet komen over de veiligheid en betrouwbaarheid, en dat de inzage van medische gegevens gelogd moeten worden, om misbruik te voorkomen.