...

De twee auteurs - onder wie dus Jean Nève, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad - hebben eveneens kritiek op de selectieve en onvolledige bronnenstudie door Test-Aankoop, en op het gebrek aan transparantie daarover. Het klassement dat de verbruikersbond naar voren schuift (nuttig, beperkt nuttig, van betwistbaar nut, af te raden) is vanuit klinisch oogpunt niet realistisch en kan zelfs een risico inhouden voor de volksgezondheid, luidt het verder.Op basis van enkele eenvoudige voorbeelden (diclofenac, paracetamol) tonen ze de perverse effecten aan van zo'n "blinde classificatie die geen rekening houdt met de noodzakelijke nuances bij de inname of het voorschrijven van elk geneesmiddel".Ten slotte hameren de twee proffen op het belang van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverstrekker (arts en apotheker) en raden ze ten stelligste af om voort te gaan op de twijfelachtige resultaten en het ongegronde klassement van Test-Aankoop.