...

De diagnosestelling van gastro-oesofageale refluxziekte verloopt vaak moeizaam, onder meer door vage richtlijnen. Toch is deze diagnosestelling noodzakelijk omdat een medicamenteuze behandeling alleen maar aangewezen is bij refluxziekte. In het kader van een masterthesis farmaceutische zorg onderzoekt Cynthia Verhulst de huidige praktijk voor het stellen van de diagnose refluxziekte en daarnaast het voorschrijfgedrag van antacida en maagzuurremmers bij zuigelingen, dat is kinderen tot 1 jaar. Alle antwoorden zullen anoniem verwerkt worden. Er is in het geheel geen terugkoppeling meer mogelijk naar uw persoonlijke gegevens. De antwoorden worden alleen gebruikt in het kader van dit onderzoek.De enquête vindt u hier.Bij vragen of opmerkingen kan u steeds mailen naar Cynthia.Verhulst@UGent.be (1ste masterstudente farmaceutische zorg, Universiteit Gent.De onderzoekster dankt u voor uw medewerking