Fien De Laet en Anouk Buelens-Terryn zijn twee geneeskundestudenten die een thesis maken over de perceptie van het onderwerp 'orgaandonatie na euthanasie'.

Fien De Laet en Anouk Buelens-Terryn: "Terwijl het buitenland nog sceptisch kan kijken naar onze euthanasiewet, wordt er in België en Nederland sinds 2005 af en toe orgaandonatie toegepast na euthanasie. In alle beschreven gevallen in de literatuur wordt er een casus beschreven waarbij de patiënt wiens euthanasievraag is goedgekeurd, vraagt of hij/zij na de euthanasieprocedure organen kan doneren. Op voorwaarde dat de (goedkeuring én uitvoering van) beide procedures (de euthanasie en de orgaandonatie) strikt gescheiden van elkaar gebeuren, werden deze verzoeken ondertussen al meer dan 40 keer goedgekeurd."

"In de literatuur wordt er gedebatteerd of artsen de mogelijkheid van orgaandonatie na euthanasie zélf kunnen voorstellen aan hun patiënten. Dat een patiënt volledig geïnformeerd hoort te worden van alle mogelijke opties is een argument dat het pro-front regelmatig aanhaalt.

Daartegenover wordt de bezorgdheid geuit dat patiënten zich door zo'n voorstel onder druk gezet kunnen voelen hierop in te gaan. De mogelijkheid bestaat dat de patiënt nadat de arts hem/haar informeert over de mogelijkheid van orgaandonatie, denkt dat de arts enkel dan de euthanasie zal willen toedienen."

Naast het uiten van bezorgdheden is er klaarblijkelijk nog geen verder onderzoek gebeurd naar deze bezorgdheden. Fien De Laet en Anouk Buelens-Terryn: "Zijn ze terecht? Denken artsen en patiënten anders over deze kwestie? Dat willen wij onderzoeken.

Op basis van twee (hypothetische) casussen willen we zowel bij een patiëntengroep als bij artsen de perceptie rond orgaandonatie na euthanasie onderzoeken. Op deze manier hopen we een wetenschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de discussie rond orgaandonatie na euthanasie."

De studenten stelden een vragenlijst op. De enquête invullen neemt 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Fien De Laet en Anouk Buelens-Terryn zijn twee geneeskundestudenten die een thesis maken over de perceptie van het onderwerp 'orgaandonatie na euthanasie'. Fien De Laet en Anouk Buelens-Terryn: "Terwijl het buitenland nog sceptisch kan kijken naar onze euthanasiewet, wordt er in België en Nederland sinds 2005 af en toe orgaandonatie toegepast na euthanasie. In alle beschreven gevallen in de literatuur wordt er een casus beschreven waarbij de patiënt wiens euthanasievraag is goedgekeurd, vraagt of hij/zij na de euthanasieprocedure organen kan doneren. Op voorwaarde dat de (goedkeuring én uitvoering van) beide procedures (de euthanasie en de orgaandonatie) strikt gescheiden van elkaar gebeuren, werden deze verzoeken ondertussen al meer dan 40 keer goedgekeurd." "In de literatuur wordt er gedebatteerd of artsen de mogelijkheid van orgaandonatie na euthanasie zélf kunnen voorstellen aan hun patiënten. Dat een patiënt volledig geïnformeerd hoort te worden van alle mogelijke opties is een argument dat het pro-front regelmatig aanhaalt.Daartegenover wordt de bezorgdheid geuit dat patiënten zich door zo'n voorstel onder druk gezet kunnen voelen hierop in te gaan. De mogelijkheid bestaat dat de patiënt nadat de arts hem/haar informeert over de mogelijkheid van orgaandonatie, denkt dat de arts enkel dan de euthanasie zal willen toedienen."Naast het uiten van bezorgdheden is er klaarblijkelijk nog geen verder onderzoek gebeurd naar deze bezorgdheden. Fien De Laet en Anouk Buelens-Terryn: "Zijn ze terecht? Denken artsen en patiënten anders over deze kwestie? Dat willen wij onderzoeken. Op basis van twee (hypothetische) casussen willen we zowel bij een patiëntengroep als bij artsen de perceptie rond orgaandonatie na euthanasie onderzoeken. Op deze manier hopen we een wetenschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de discussie rond orgaandonatie na euthanasie."De studenten stelden een vragenlijst op. De enquête invullen neemt 10 minuten van uw tijd in beslag. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.