...

Deelnemen aan de enquête kan iedereen die de afgelopen twee jaar naar hulp zocht voor psychische problemen; voor zichzelf of voor zijn kind. Of die hulpverlening intussen al is stopgezet of nog loopt, of mensen eventueel nog op een wachtlijst staan of de hulp er gewoon nooit gekomen is - dat speelt geen rol.De enquête gaat mee uit van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, die pleit voor een betere financiering van de GGZ, een ruimere plaats ervoor binnen de gezondheidszorg en een betere inbedding van de psychische zorg in de maatschappelijke sectoren.De GGZ moet in de eerste plaats ruim toegankelijk zijn, en wachtlijsten vormen een belangrijk obstakel.De enquête wordt georganiseerd door de leerstoel Public Mental Health aan de Universiteit van Antwerpen, tezamen met de werkgroep wachttijden van de Stagen-Generaal GGZ.De koppeling naar de enquête vindt u hier.Hier vindt u tekst en beeld om de oproep te helpen verspreiden in sociale media.U kunt ook de affiche downloaden en afdrukken.Met vragen kunt u terecht bij prof. dr. Kris Van den Broeck en dra Eva Rens van de Uantwerpen.