...

Uit deskresearch is gebleken dat ziekenhuisartsen zelf baat hebben bij de resultaten van onze bevraging. De conclusies laten toe correcte software te ontwikkelen die ziekenhuisartsen doeltreffend kunnen helpen bij de digitalisatie en hun boekhouding.Het invullen van de enquête duurt tien minuten en is volledig anoniem. Op het einde van de enquête kunt u aangeven of u al dan niet wil deelnemen aan een vervolgonderzoek. Dat bestaat uit een persoonlijk interview van maximaal een uur over de huidige en verwachte dienstverlening voor de digitalisatie van uw administratie. Voor de enquête klikt u op deze koppeling: https://bit.ly/2OpiOYm. Als u vragen zou hebben, vindt u daar ook onze contactgegevens.