...

Zoals bekend mogen specialisten sinds begin 2013 enkel nog ereloonsupplementen aanrekenen op eenpersoonskamers en in het dagziekenhuis. Volgens de privéverzekeraars wringen steeds meer artsen zich daarom in bochten om zoveel mogelijk patiënten op een eenpersoonskamers te krijgen. En de patiënt die toch opteert voor een tweepersoonskamer weigeren ze -middels allerlei uitvluchten- te opereren. Over hoeveel artsen het gaat, zegt het verhaal niet. Maar hoe dan ook, voor minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zijn deze praktijken niet alleen onwettelijk maar ook niet deontologisch. Dat zei ze deze morgen in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Onder meer verwees De Block naar een Ordinaal advies uit 2014.Zuiverder ereloonDe populistische oproep om ereloonsupplementen ook op eenpersoonskamers te verbieden van de Gentse hoogleraar gezondheidseconomie Lieven Annemans in de Morgen volgde ze evenwel niet. Zoals ze eerder al aan Artsenkrant verklaarde, zei ze op de radio ook dat het overleg over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering volop aan de gang is. "Het is dus niet aangewezen nu een knuppel in het hoenderhok te gooien," aldus de minister. Terecht wees ze op de complexiteit van het verhaal. Heel wat artsen-specialisten staan immers een belangrijk deel van hun ereloon af aan het ziekenhuis. "Dat is een scheefgegroeide praktijk, met deze perverse neveneffecten als resultaat. Maar 40% van de ziekenhuizen zit al in financiële moeilijkheden, een voorafname maakt de situatie nog erger", aldus minister De Block op de radio. Niets nieuws onder de zon maar het is alvast goed dat de populaire politica alles nog eens in herinnering brengt. Ze voegde er trouwens aan toe te hopen dat binnen de huidige legislatuur de nieuwe ziekenhuisfinanciering met een "zuiverder ereloon" voor de artsen rond zal zijn.