Wist u dat het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening (het eerste recht in de wet patiëntenrechten) nu eindelijk handen en voeten krijgt? De kwaliteit van de zorg zal gemeten worden met ondersteuning van het pas opgerichte Vlaams Instituut voor kwaltieitsvolle zorg. En neen, die metingen zullen niet alleen gebeuren bij specialisten in ziekenhuizen maar ook bij huisartsen.

Wist u dat patiënten zelf hun dossier kunnen inkijken, opnameverslagen kunnen lezen en afspraken kunnen opvolgen via www.cozo.be of via www.mynexuzhealth.be? Voor gegevens uit Vitalink downloadt u de viewer op uw pc. Zo kan u ook zelf uw sumehr en uw vaccinatiestatus bekijken. Bovendien kan u nagaan aan welke bevolkingsonderzoeken u deelnam. Gelukkig lanceert de overheid volgende maand een portaal zodat patiënten maar één keer moeten inloggen en alle gegevens makkelijk toegankelijk zijn.

Wist u dat 81,5% van de patiënten die een klacht had over een eerstelijns hulpverlener niet wist waarmee ze hier terecht kon?

Wist u dat vroegtijdige zorgplanning mogelijk een extra recht is dat opgenomen kan worden in de wet patiëntenrechten en waar er recent een wetsvoorstel rond wordt ingediend in het federale parlement? Vroegtijdige zorgplanning betekent dat patiënten niet alleen nadenken over mogelijke levenseindevraagstukken maar ook over wat voor hen belangrijk is in het leven. Zeker als een patiënt kampt met een chronische aandoening die een plaats moet krijgen in je leven, is dat noodzakelijk. 'Doelzoeker', een instrument dat het VPP ontwikkelde voor patiënten kan hierbij helpen.

Aan de slag gaan met kwaliteitsaanbevelingen

Wist u dat 81,5% van de patiënten die een klacht hadover een eerstelijns hulpverlener niet wist waarmee ze hier terecht kon? Hoog tijd dus om het klachtrecht te hervormen en het een echt onderdeel te maken van een kwaliteitsbeleid. Een klacht over een huisarts belandt bij een federale ombudsdienst in Brussel (die hun best doen) maar de procedure zou laagdrempeliger georganiseerd moeten worden in een eerstelijnszone.

Zo kunnen zorgverleners echt aan de slag gaan met de kwaliteitsaanbevelingen... Het stond al een eerste keer geagendeerd op een interministeriële conferentie want zowel Vlaanderen als de federale overheid zijn bevoegd... wat het probleem niet makkelijker maakt.

Wist u dat het binnenkort artsenverkiezingen zijn en u kan nagaan hoe de syndicaten voor u zorgen zodat u uw dagelijkse zorg voor patiënten kan verbeteren?

Wist u dat constructief en positief de dialoog blijven aangaan zowel voor ons op beleidsniveau met artsensyndicaten, als voor u als arts met elke patiënt het middel is om samen te zorgen voor betere zorg? Ja, dat wist u ongetwijfeld al!

Wist u dat het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening (het eerste recht in de wet patiëntenrechten) nu eindelijk handen en voeten krijgt? De kwaliteit van de zorg zal gemeten worden met ondersteuning van het pas opgerichte Vlaams Instituut voor kwaltieitsvolle zorg. En neen, die metingen zullen niet alleen gebeuren bij specialisten in ziekenhuizen maar ook bij huisartsen. Wist u dat patiënten zelf hun dossier kunnen inkijken, opnameverslagen kunnen lezen en afspraken kunnen opvolgen via www.cozo.be of via www.mynexuzhealth.be? Voor gegevens uit Vitalink downloadt u de viewer op uw pc. Zo kan u ook zelf uw sumehr en uw vaccinatiestatus bekijken. Bovendien kan u nagaan aan welke bevolkingsonderzoeken u deelnam. Gelukkig lanceert de overheid volgende maand een portaal zodat patiënten maar één keer moeten inloggen en alle gegevens makkelijk toegankelijk zijn. Wist u dat vroegtijdige zorgplanning mogelijk een extra recht is dat opgenomen kan worden in de wet patiëntenrechten en waar er recent een wetsvoorstel rond wordt ingediend in het federale parlement? Vroegtijdige zorgplanning betekent dat patiënten niet alleen nadenken over mogelijke levenseindevraagstukken maar ook over wat voor hen belangrijk is in het leven. Zeker als een patiënt kampt met een chronische aandoening die een plaats moet krijgen in je leven, is dat noodzakelijk. 'Doelzoeker', een instrument dat het VPP ontwikkelde voor patiënten kan hierbij helpen. Aan de slag gaan met kwaliteitsaanbevelingenWist u dat 81,5% van de patiënten die een klacht hadover een eerstelijns hulpverlener niet wist waarmee ze hier terecht kon? Hoog tijd dus om het klachtrecht te hervormen en het een echt onderdeel te maken van een kwaliteitsbeleid. Een klacht over een huisarts belandt bij een federale ombudsdienst in Brussel (die hun best doen) maar de procedure zou laagdrempeliger georganiseerd moeten worden in een eerstelijnszone. Zo kunnen zorgverleners echt aan de slag gaan met de kwaliteitsaanbevelingen... Het stond al een eerste keer geagendeerd op een interministeriële conferentie want zowel Vlaanderen als de federale overheid zijn bevoegd... wat het probleem niet makkelijker maakt. Wist u dat het binnenkort artsenverkiezingen zijn en u kan nagaan hoe de syndicaten voor u zorgen zodat u uw dagelijkse zorg voor patiënten kan verbeteren? Wist u dat constructief en positief de dialoog blijven aangaan zowel voor ons op beleidsniveau met artsensyndicaten, als voor u als arts met elke patiënt het middel is om samen te zorgen voor betere zorg? Ja, dat wist u ongetwijfeld al!