Het advies is gericht op het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in openbare gebouwen. Het geldt niet voor ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Om te beginnen wijst de HGR erop dat de klassieke aanbevelingen (quarantaine van zieke personen, social distancing, handhygiëne, enz.) doeltreffend zijn en waarschijnlijk voldoende om het risico te beperken tot een aanvaardbaar niveau gezien de huidige situatie in België. De oppervlaktehygiëne opvoeren is doeltreffend en heeft prioriteit, luidt het.

Klein risico

Het is nog niet duidelijk hoe goed het nieuwe virus zich via de lucht kan verspreiden, stelt de HGR. Wel kan het in een aerosol tot drie uur lang levensvatbaar blijven en zijn er vermoedens dat mensen ook via de lucht in bepaalde omstandigheden besmet kunnen worden. Toch lijkt het risico dat het coronavirus overgedragen wordt via aerosolen zeer klein.

Uit voorzorg en naast de standaard hygiënemaatregele, adviseert de HGR om de recirculatie van lucht uit te schakelen en de toe- en afvoer van lucht op te voeren. Daarbij moet men ervoor zorgen dat de buitenlucht wordt aangezogen vanaf een plaats waar de besmettingsgraad van de lucht zo laag mogelijk is. Filters die niet van het HEPA-type zijn, waarmee de recirculatieblokken zijn uitgerust, volstaan niet om het coronavirus uit te filteren.

Bovendien wordt aanbevolen de ventilatiesystemen langer te laten werken door ze ten minste twee uur voor gebruik in te schakelen en nog eens twee uur na afloop te laten draaien. Het is daarnaast aan te raden om lokalen permanent te ventileren en het debiet te verkleinen wanneer de vertrekken niet worden gebruikt.

Continu verluchten

In sanitaire lokalen is het extra opletten. Het verdient aanbeveling om de handdrogers met warme lucht uit te schakelen en papieren wegwerphanddoekjes te voorzien. Gebruikers wordt gevraagd het toiletdeksel te sluiten voordat ze doorspoelen. De verluchting moet er worden opgevoerd en de ventilatie werkt best continu, maar 's nachts en in het weekend op verminderde kracht. Voor sanitaire ruimtes met ramen volstaat natuurlike ventilatie door de ramen op te zetten.

Het gebruik van ozon wordt niet aanbevolen om SARS-CoV-2 in openbare ruimten uit te schakelen. En buiten de ziekenhuissector is het opstellen van UV-lampen in dichtbevolkte plaatsen om veiligheidsredenen niet aanbevolen.

Het volledige advies van de HGR kan u hier lezen.

Het advies is gericht op het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in openbare gebouwen. Het geldt niet voor ziekenhuizen en woonzorgcentra.Om te beginnen wijst de HGR erop dat de klassieke aanbevelingen (quarantaine van zieke personen, social distancing, handhygiëne, enz.) doeltreffend zijn en waarschijnlijk voldoende om het risico te beperken tot een aanvaardbaar niveau gezien de huidige situatie in België. De oppervlaktehygiëne opvoeren is doeltreffend en heeft prioriteit, luidt het.Klein risicoHet is nog niet duidelijk hoe goed het nieuwe virus zich via de lucht kan verspreiden, stelt de HGR. Wel kan het in een aerosol tot drie uur lang levensvatbaar blijven en zijn er vermoedens dat mensen ook via de lucht in bepaalde omstandigheden besmet kunnen worden. Toch lijkt het risico dat het coronavirus overgedragen wordt via aerosolen zeer klein.Uit voorzorg en naast de standaard hygiënemaatregele, adviseert de HGR om de recirculatie van lucht uit te schakelen en de toe- en afvoer van lucht op te voeren. Daarbij moet men ervoor zorgen dat de buitenlucht wordt aangezogen vanaf een plaats waar de besmettingsgraad van de lucht zo laag mogelijk is. Filters die niet van het HEPA-type zijn, waarmee de recirculatieblokken zijn uitgerust, volstaan niet om het coronavirus uit te filteren.Bovendien wordt aanbevolen de ventilatiesystemen langer te laten werken door ze ten minste twee uur voor gebruik in te schakelen en nog eens twee uur na afloop te laten draaien. Het is daarnaast aan te raden om lokalen permanent te ventileren en het debiet te verkleinen wanneer de vertrekken niet worden gebruikt.Continu verluchtenIn sanitaire lokalen is het extra opletten. Het verdient aanbeveling om de handdrogers met warme lucht uit te schakelen en papieren wegwerphanddoekjes te voorzien. Gebruikers wordt gevraagd het toiletdeksel te sluiten voordat ze doorspoelen. De verluchting moet er worden opgevoerd en de ventilatie werkt best continu, maar 's nachts en in het weekend op verminderde kracht. Voor sanitaire ruimtes met ramen volstaat natuurlike ventilatie door de ramen op te zetten.Het gebruik van ozon wordt niet aanbevolen om SARS-CoV-2 in openbare ruimten uit te schakelen. En buiten de ziekenhuissector is het opstellen van UV-lampen in dichtbevolkte plaatsen om veiligheidsredenen niet aanbevolen.Het volledige advies van de HGR kan u hier lezen.