...

Ultrasonen worden al meer dan 30 jaar gebruikt voor medische doeleinden zonder dat van een duidelijk schadelijk effect iets is gebleken, stelt de HGR. Toch treedt er enige onzekerheid op, gezien het gebruik van ultrasonen nog steeds toeneemt en er nieuwe technologieën verschijnen met mogelijk andere blootstellingsomstandigheden. Gelet op deze recente ontwikkelingen is het belangrijk om waakzaam te blijven en de voor het onderzoek nodige blootstelling zo laag mogelijk te houden.Het is daarom aanbevolen om echografieën te beperken tot screening, diagnose en monitoring. Niet-medische echografieën zijn afgeraden omdat daarbij vaak bepaalde delen van het lichaam van de foetus langer aan ultrasonen worden blootgesteld. De risico's voor de foetus die verbonden zijn aan de thermische en mechanische effecten van de ultrasonen worden dan ook aanzienlijker geacht, luidt het.Werkelijke schadeHet maken van beelden door een andere persoon dan een gezondheidswerker kan werkelijke indirecte schade veroorzaken, stelt de HGR verder. "Bij een echografie zitten ouders vaak met de vraag of hun kind 'normaal' is, maar een gewone echografietechnicus kan en mag trouwens deze vraag niet beantwoorden. Een gezondheidswerker die dergelijke handelingen stelt of superviseert staat daarentegen open voor dialoog, levert passende antwoorden en bevordert de continuïteit van de algemene opvolging van de zwangerschap."De HGR beveelt verder onderzoek aan naar de biologische effecten van ultrasonen, aangezien er nog enige onzekerheid bestaat over de effecten op lange termijn alsook die van herhaalde blootstelling en de technologie steeds verandert.