De doelstellingen van het plan zijn om tegen 2022:

  • het aantal 15-jarigen dat regelmatig rookt van 8% naar 3% of minder te brengen
  • het aantal rokende volwassenen in Engeland van 15,5 naar 12% of minder te brengen
  • de ongelijkheid te verminderen in rookprevalentie, tussen manuele beroepen en de algemene bevolking
  • het aantal zwangere vrouwen dat rookt te verminderen van 10,5% tot 6% of minder

Ter illustratie: in België rookt 9% van de 15-17-jarigen. Bij 18- tot 64-jarigen is dit tussen de 20 à 22%. Bij mannen, Walen, laagste sociale klasse, arbeiders en werklozen ligt het aantal rokers hoger dan de rest van de bevolking (cijfers Stichting tegen Kanker voor 2015).

Waar blijft zulke ambitie voor ons land, tweette Suzanne Gabriëls (expert tabakspreventie bij de Stichting tegen Kanker en columnist voor Artsenkrant) naar aanleiding van het plan.

Eind vorig jaar presenteerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block haar antirookplan, maar volgens de antirookverenigingen gaat het plan niet ver genoeg. Zo wil de minister de accijnzen voor tabak optrekken (voornamelijk roltabak) en komen er twaalf extra controleurs voor de FOD Volksgezondheid. Komen er niet (en gemiste kansen volgens de antirookverenigingen): neutrale sigarettenpakjes en een totaalverbod op tabaksreclame.

Naast Groot-Brittannië wordt ook Frankrijk door tabakpreventie-experts genoemd als land dat veel verder staat dan België: daar zijn al neutrale pakjes, identiteitscontrole van jongeren bij de verkoop, en een verbod op roken in de wagen van toepassing.

De doelstellingen van het plan zijn om tegen 2022:Ter illustratie: in België rookt 9% van de 15-17-jarigen. Bij 18- tot 64-jarigen is dit tussen de 20 à 22%. Bij mannen, Walen, laagste sociale klasse, arbeiders en werklozen ligt het aantal rokers hoger dan de rest van de bevolking (cijfers Stichting tegen Kanker voor 2015). Waar blijft zulke ambitie voor ons land, tweette Suzanne Gabriëls (expert tabakspreventie bij de Stichting tegen Kanker en columnist voor Artsenkrant) naar aanleiding van het plan. Eind vorig jaar presenteerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block haar antirookplan, maar volgens de antirookverenigingen gaat het plan niet ver genoeg. Zo wil de minister de accijnzen voor tabak optrekken (voornamelijk roltabak) en komen er twaalf extra controleurs voor de FOD Volksgezondheid. Komen er niet (en gemiste kansen volgens de antirookverenigingen): neutrale sigarettenpakjes en een totaalverbod op tabaksreclame.Naast Groot-Brittannië wordt ook Frankrijk door tabakpreventie-experts genoemd als land dat veel verder staat dan België: daar zijn al neutrale pakjes, identiteitscontrole van jongeren bij de verkoop, en een verbod op roken in de wagen van toepassing.