...

Er wordt een proefproject opgestart waarin twee huisartsen worden aangeworven die dagelijks elk 15 patiënten thuis zullen bezoeken. Zowel de ambulancediensten als de andere huisartsen mogen patiënten naar hen doorverwijzen. De dienst zal van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 18.30 u. beschikbaar zijn. De initiatiefnemers van het project hopen op deze manier het aantal spoedopnames in het ziekenhuis in deze regio te kunnen verlagen met 5% het eerste jaar en 10% het tweede jaar. Die spoedopnames wegen zwaar door in het gezondheidsbudget. Anders dan in de VS leggen Britse huisartsen nog huisbezoeken af maar doen ze dat meestal op het einde van de dag, waardoor er vaak een beroep wordt gedaan op de urgentiediensten van ziekenhuizen.