...

Een nieuw onderzoek bevestigt dat nogmaals. Het werd uitgevoerd door een team van de Yale School of Public Health bij 1.649 middelbare scholieren uit Connecticut van gemiddeld 12 jaar oud. Aan die pre-adolescenten werd gevraagd hoeveel gesuikerde drankjes en/of energiedrankjes ze de voorbije 24 uur hadden gedronken en ze vulden ook een vragenlijst in op basis waarvan hun symptomen van hyperactiviteit beoordeeld konden worden op een evaluatieschaal. De analyse toont aan dat kinderen die dagelijks energiedrankjes consumeren 66% meer kans lopen om hyperactiviteit, een aandachtsstoornis, of een aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD) te vertonen dan kinderen die zeggen dat ze die drankjes niet drinken. "Voor elk gesuikerd drankje dat dagelijks wordt gedronken, met inbegrip van energiedrankjes, stijgt het risico op symptomen van ADHD met 14%", aldus prof. Jeanette Ickovics, hoofdonderzoeker van de studie. De auteurs vonden ook dat jongens gemiddeld meer energiedrankjes gebruikten dan meisjes, en dat gold ook voor kinderen afkomstig uit zwarte of latino minderheidsgroepen, wat erop lijkt te wijzen dat ADHD te weinig wordt opgespoord in die, vaak achtergestelde, populaties. De verkregen resultaten ondersteunen de aanbevelingen van experts dat energiedrankjes alleen door volwassenen gedronken mogen worden. Ze zijn des te verontrustender omdat hyperactiviteit gepaard gaat met minder goede schoolresultaten, een groter risico op letsels en meer relationele problemen.