Het toelatingsexamen Arts vond dit jaar voor het eerst plaats in zijn vernieuwde vorm. Alleen de hoogst gerangschikte kandidaten kunnen in september met de opleiding geneeskunde starten, de zogenaamde 'numerus fixus'.

Op voorhand werden daarvoor quota vastgelegd, 1.102 artsen en 135 tandartsen. Daardoor kon de moeilijkheidsgraad van het examen lager liggen (aangezien er zich jaar na jaar meer kandidaten inschreven, moest het examen in zijn oude formule telkens moeilijker worden om niet steeds meer kandidaten toe te laten), zoals vooraf ook werd aangekondigd.

Maar in een persmededeling moest de Examencommissie toegeven dat ze de kandidaten voor zowel het onderdeel 'Kennis en inzicht in de wetenschappen' (KIW) als het onderdeel 'Generieke competenties' (GC) vijf extra punten heeft gegeven. Het examen bleek namelijk iets moeilijker dan vooraf ingeschat (zie ook '1.126 studenten kunnen starten met opleiding geneeskunde').

Voorbereiding

In een reactie op de bekendmaking van de resultaten, zegt het VGSO dit te betreuren. De Vlaamse geneeskundestudenten vertellen er meteen ook bij dat ze beseffen dat het om de eerste editie gaat. Samen met de andere betrokkenen in de (op)nieuw ingerichte Begeleidingscommissie willen ze nu werken aan een grondige evaluatie van het toelatingsexamen Arts. "Om na te gaan waar de moeilijkheden zich situeren en constructief verder te blijven bouwen aan een verbetering."

In zijn eerste interview met Artsenkrant als nieuwe voorzitter van het VGSO, vertelde Jens Tijtgat dat ook een goede voorbereiding op het examen een belangrijk actiepunt voor de Vlaamse geneeskundestudenten blijft. "Het vormt de basis om er met gelijke kansen aan te beginnen."

Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.

Het toelatingsexamen Arts vond dit jaar voor het eerst plaats in zijn vernieuwde vorm. Alleen de hoogst gerangschikte kandidaten kunnen in september met de opleiding geneeskunde starten, de zogenaamde 'numerus fixus'. Op voorhand werden daarvoor quota vastgelegd, 1.102 artsen en 135 tandartsen. Daardoor kon de moeilijkheidsgraad van het examen lager liggen (aangezien er zich jaar na jaar meer kandidaten inschreven, moest het examen in zijn oude formule telkens moeilijker worden om niet steeds meer kandidaten toe te laten), zoals vooraf ook werd aangekondigd. Maar in een persmededeling moest de Examencommissie toegeven dat ze de kandidaten voor zowel het onderdeel 'Kennis en inzicht in de wetenschappen' (KIW) als het onderdeel 'Generieke competenties' (GC) vijf extra punten heeft gegeven. Het examen bleek namelijk iets moeilijker dan vooraf ingeschat (zie ook '1.126 studenten kunnen starten met opleiding geneeskunde').VoorbereidingIn een reactie op de bekendmaking van de resultaten, zegt het VGSO dit te betreuren. De Vlaamse geneeskundestudenten vertellen er meteen ook bij dat ze beseffen dat het om de eerste editie gaat. Samen met de andere betrokkenen in de (op)nieuw ingerichte Begeleidingscommissie willen ze nu werken aan een grondige evaluatie van het toelatingsexamen Arts. "Om na te gaan waar de moeilijkheden zich situeren en constructief verder te blijven bouwen aan een verbetering."In zijn eerste interview met Artsenkrant als nieuwe voorzitter van het VGSO, vertelde Jens Tijtgat dat ook een goede voorbereiding op het examen een belangrijk actiepunt voor de Vlaamse geneeskundestudenten blijft. "Het vormt de basis om er met gelijke kansen aan te beginnen."Rekening houdend met een aantal studenten dat voor beide ingangsexamens slaagde, telt de opleiding geneeskunde volgend academiejaar vermoedelijk 1.104 nieuwe studenten, tegenover 134 aspirant-tandartsen.