...

Vorsers van de Universiteit van Zurich en de Universiteit van Freiburg hebben 60 Duitssprekende proefpersonen gerekruteerd die Nederlands wilden leren. Elke proefpersoon moest om 22 uur duo's van Nederlandse en Duitse woorden leren. De helft van de proefpersonen ging dan slapen, terwijl een luidspreker een gedeelte van de eerder geleerde woorden liet horen. De andere helft bleef wakker terwijl de luidspreker de woorden liet weerklinken. Om twee uur 's nachts werden de 30 slapers gewekt. Bij alle 60 proefpersonen werd dan gecontroleerd in hoeverre ze de woorden onthouden hadden. Resultaat: de proefpersonen die hadden geslapen, herinnerden zich de woorden die ze tijdens hun slaap hadden gehoord beter dan de andere. Bij wie niet had geslapen, werd geen verschil in de herinnering genoteerd. Volgens Thomas Schreiner en Björn Rasch, coauteurs van de studie, ondersteunt dat resultaat het principe van hypnopedie, de theorie die stelt dat het aanleren niet volledig stilvalt tijdens de slaap. Ze voegen er evenwel aan toe dat "alleen de woorden die voor het inslapen zijn geleerd, met succes opnieuw kunnen worden geactiveerd, maar dat het horen van onbekende woorden tijdens de slaap geen effect heeft." Die bevindingen zouden interessant kunnen zijn voor kinderen met aandachtsstoornissen of hyperactieve kinderen, die een slaap van slechte kwaliteit hebben, en voor kinderen met concentratie- en leerstoornissen. (referentie: Cerebral Cortex, 23 juni 2014, DOI: 10.1093/cercor/bhu139)