...

Tot nu toe slaagden er maar zeven pakketten voor de labeling, meldt Domus Medica (zie noot). Vanaf 18 maart tot eind april vindt er een nieuwe testronde plaats. Een definitief lijstje zal dus pas begin mei bekend zijn. De ICT-commissie van DM lijkt huisartsen er wel voor te waarschuwen dat een aantal pakketten het label zouden kunnen verliezen.Geen premie 2014 Wat als een pakket het label niet krijgt? De eerste vraag die rijst is of de producent het pakket verder blijft ondersteunen. Dat het pakket het label niet krijgt, houdt niet automatisch in dat het pakket de diensten van het eHealth-platform niet aanbiedt. De huisarts zal meer uitleg moeten vragen aan de producent van het pakket.Tot nu toe is het zo dat een huisarts alleen een telematicapremie krijgt, als hij in het bezit is van een pakket dat het label heeft. Die premie van afgerond 800 euro zal de huisarts niet meer krijgen wanneer hij gewoon zijn niet-gelabeld pakket blijft gebruiken.De huisarts kan daarom besluiten over te stappen. Maar dat doe hij beter niet zomaar, waarschuwt DM. De arts moet uiteraard het contract bekijken dat hij met de EMD-producent heeft. Dat contract loopt wellicht niet automatisch af wanneer het pakket het label zou verliezen. Migreren? Een belangrijk probleem waarmee de arts wordt geconfronteerd wanneer hij overstapt op een ander softwarepakket, is het behoud van de gegevens van zijn patiënten - meer bepaald het medisch dossier dat hij moet bijhouden. Het zogenaamde Software Migration Format maakte al onderdeel uit van de vorige labeling, en een pakket met label moet dat dus ondersteunen.SMF is ontwikkeld om het overstappen op een ander EMD mogelijk te maken. Maar DM waarschuwt: verwacht van SMF geen toveroplossing. Mogelijk zal niet alles geconverteerd worden. En bovenal geldt de regel: garbage in, garbage out. Als de arts de gegevens weinig gestructureerd heeft ingebracht en het meeste als vrije tekst heeft vermeld, zal het nieuwe pakket daar geen mooi geordend medisch dossier kunnen uit distilleren.Kiezen En doe je dan toch de overstap, dan komt het er op aan een goede keuze te maken, stelt DM: laat je niet misleiden door de 'toeters en bellen' in het pakket. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of het pakket in de toekomst zal blijven voldoen aan de vereisten voor e-healthtoepassingen, als de e-facturatie? Probeer het pakket uit: hoe registreer je de gegevens van een consultatie? Kun je vlot een geneesmiddel voorschrijven, een verwijsbrier opstellen, een vaccinatie registreren...?Om de huisarts een leidraad te bieden, werkte de ICT-commissie van Domus Medica ook een checklist uit. De items vindt u in het lijstje hieronder..Noot: Artsenkrant en het eHealth-platform maakten gewag van acht pakketten, maar DM beschouwt Pricare en Medinote als één pakket.