...

Dat blijkt uit een Europese bevraging in 27 EU-lidstaten bij huisartsen: Benchmarking Deployment of eHealth among General Practioners (2018). Ook in de Artsenkrant die vandaag is verschenen bespreken we de resultaten van dit Europese onderzoek. Hier besteden we nog even aandacht aan de bevraging van de motivering, de waargenomen effecten en ervaren obstakels.Zo blijkt uit de enquête, wat de motivering ('drivers') betreft, dat 80% van de artsen gelooft dat een EMD de kwaliteit van hun zorg verbetert en de effectiviteit van hun werk vergroot (40% is van beiden sterk overtuigd, 40% enigszins). 70% van de artsen gelooft dat een EMD gemakkelijk is om te gebruiken (30% is daar sterk van overtuigd), maar nog 62% vindt ook dat ze het systeem gemakkelijk kunnen laten doen wat ze effectief willen (23% sterk overtuigd). 55% van de huisartsen vinden dat ze ICT helemaal onder controle hebben (19% sterk overtuigd).Hoe artsen de effecten van het gebruik van het EMD inschatten, tonen we u in onderstaande grafiek.Het EMD is handig om data te genereren voor onderzoek en voor het gezondheidsbeleid, vinden erg veel artsen - maar dat het ook resulteert in kortere wachtlijsten daar is (net) geen meerderheid van overtuigd.Efficiënt is het EMD vooral als het erop aankomt tests aan te vragen die overbodig zijn, vinden huisartsen. Dat het elektronisch dossier ook de efficiëntie van de consultatie vergroot, daar zijn toch wat minder artsen van overtuigd.Wat de kwaliteit van de zorg betreft, denkt 80% van de Europese huisartsen dat je met een EMD medische fouten kunt vermijden - maar dat je er blijere patiënten door krijgt vindt een derde niet.Niet getoond in deze grafiek is hoe huisartsen denken dat het EMD het werkproces beïnvloedt: 88% gelooft dat het hun persoonlijk werkproces verbetert, en 81% ook dat van het team. 91% gelooft dat het EMD leidt tot betere beslissingen op het vlak van diagnose en therapie. Minder artsen (75%) denkt dat het ook de arts-patiëntenrelatie gunstig beïnvloedt.De grootste hinderpalen voor het gebruik van het EMD zijn volgens de Europese huisartsen financieel en organisatorisch van aard. Het EMD vergroot de tijdnood van de arts en er zijn te weinig financiële incentives. Technisch gezien worden vooral het gebrek aan interoperabiliteit van de systemen, en de onvoldoende robuustheid van e-health als hinderpalen gezien.Opmerkelijk is hoe Europese huisartsen struikelen over het gebruik van e-mail in hun website. Het beantwoorden van e-mails van patiënten wordt niet beloond. De confidentialiteit van e-mails is wettelijk onvoldoende geregeld.In België wordt het gebruik van e-mails om over de gezondheidsproblemen van patiënten te communiceren - met henzelf of met anderen - in ieder geval ontmoedigd, omdat dit een onveilig kanaal is (tenzij een sterke encryptie wordt gebruikt).Aan de hand van hun beoordelingen van de effecten van het EMD-gebruik, en van de obstakels die erbij opduiken, werden artsen door de auteurs van het rapport onderverdeeld in 'realisten', 'schoorvoetenden', 'enthousiasten' en 'onverschilligen'. Maar daarover leest u weer meer in het artikel in Artsenkrant.