...

De PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA gaat ibuprofen in hoge doses (2.400 mg daags), genomen gedurende lange perioden, opnieuw beoordelen. Een analyse van de gegevens uit klinische studies wees er immers op dat medicijnen als diclofenac en hooggedoseerd ibuprofen eenzelfde cardiovasulair risico teweegbrengen als de selectieve COX-2-remmers.Let wel: het gaat niet om het typische gebruik van ibuprofen als gewone pijnstiller: dat is in lage doses en voor korte periodes. Het gaat ook niet om topische toepassingen, zoals ibuprofen in een gel die de patiënt op de huid aanbrengt.Diclofenac De PRAC onderzocht in 2013 al het risico met diclofenac en concludeerde dat extra voorzorgsmaatregelen aangewezen waren. Dezelfde voorzorgsmaatregelen is dat als met selectieve COX-2-remmers. Het gebruik wordt afgeraden wordt bij patiënten met hart- of circulatieaandoeningen. En voorzichtigheid is geboden bij patiënten met klassieke cardiovasculaire risicofactoren, inclusief diabetes.De PRAC gaat nu na of dezelfde aanbevelingen moeten gelden voor het hooggedoseerde ibuprofen.