...

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie en het parket.Iedereen - volwassenen dan wel kinderen - die te maken krijgt met een aanranding of (poging tot) verkrachting kan er 7 dagen op 7 en 24 op 24 uur kosteloos medisch-forensische zorg en psychische ondersteuning krijgen. Het zorgcentrum in Genk zal nauw samenwerken met het Family Justice Center (dat strijdt tegen familiaal geweld), politie en het Limburgse parket.Klacht bij politie indienenDe focus van de Zorgcentra ligt op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De eerste zeven dagen na de feiten zijn belangrijk om kwalitatief sporenonderzoek te kunnen doen. Dat is nodig als het slachtoffer een klacht wil indienen. Dan komt een zedeninspecteur ter plaatse om een verhoor af te nemen. Uit cijfers blijkt dat bijna zeven op tien slachtoffers die zich aanmelden bij een ZSG, ook een klacht indienen bij de politie. Van de slachtoffers die dit niet doen, dient slechts een op de tien een klacht in. Slachtoffers kunnen weliswaar ook terecht in ZSG zonder een klacht te willen indienen.Na de eerste aanmelding volgt het Zorgcentrum na Seksueel Geweld de slachtoffers verder op: ze nemen op regelmatige tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverlening. Alle zorgverleners en zedeninspecteurs kregen een gespecialiseerde opleiding om met slachtoffers van seksueel geweld om te gaan.Slachtoffers bereikenDe centra zijn destijds opgericht opdat slachtoffers op één en dezelfde plaats terechtkunnen voor forensische, medische, politionele en psychologische zorg en zodoende slechts één keer hun verhaal moeten doen. Uit een evaluatie die staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) vorig jaar liet maken blijkt dat zes zorgcentra sinds de start van het eerste zorgcentrum in oktober 2017 (Gent) tot mei 2022 samen 6.085 slachtoffers hielpen. De overgrote meerderheid (92,9 procent) van de slachtoffers zijn vrouwen of transvrouwen. De gemiddelde leeftijd is 23 jaar. Meer dan een op de drie is op het ogenblik van de feiten minderjarig. Bijna 14 procent is jonger dan 12 jaar.Acht Zorgcentra na Seksueel GeweldOp dit moment zijn er acht ZSG: in Brussel, Gent, Antwerpen, Roeselare, Leuven, Genk, Charleroi en Luik. Na Genk volgen dit jaar nog centra in Aarlen (Luxemburg) en Namen.Naast een centrum in Waals-Brabant komt er ook een in Bergen en een in Eupen. Dan moeten Duitstalige slachtoffers niet meer naar Luik trekken.