...

Met de campagne Elke Gentenaar een eigen huisarts! lanceerde Gent begin juni een pleidooi voor de huisartsenzorg. De studentenstad stimuleert zijn inwoners om voor een vaste huisarts in de buurt te kiezen. Dat is niet alleen praktisch. Als je er een gmd opent, is het ook goedkoper, klinkt het. Daarnaast onderstreept het project de positie van de huisarts als centrale figuur in de gezondheidszorg.Uit bevragingen van de Gentenaars blijkt dat de meerderheid een vaste huisarts heeft. Maar minder dan de helft van de inwoners van de Arteveldestad heeft een gmd geopend. Doelstelling van het project Elke Gentenaar een huisarts! is dan ook om zoveel mogelijk Gentenaren te stimuleren om voor een vaste huisarts te kiezen én een gmd bij hem of haar te openen. Gent Gezonde StadOp de website www.gentgezondestad.be biedt de stad de mogelijkheid aan om huisartsen in de buurt op te zoeken. En mensen die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met het concept 'huisarts' - en daardoor bij de verkeerde instanties aankloppen met 'eerstelijnsproblematieken' - krijgen er ook toelichting bij de centrale rol van de huisarts in de gezondheidszorg. De Wreed Accidentkrant ondersteunt die informatiecampagne op papier.De website Gent Gezonde Stad beperkt zich evenwel niet tot de huisartsenzorg; het volledige gezondheidszorgsysteem komt aan bod en alle soorten zorgverstrekkers in Gent worden voorgesteld. Mensen vinden er daarnaast antwoorden op tal van praktische vragen: over de ziekteverzekering, het gmd, het Omnio-statuut, zorgtrajecten, de maximumfactuur, wachtposten, generische geneesmiddelen, ...Gezondheidszorg in cijfersNiet oninteressant is ten slotte het cijferluik. Enkele voorbeelden: in 2011 had van de 287 huisartsen in Gent 48% een solopraktijk; 93% van de Gentenaars woont op minder dan een kilometer van een huisartsenpraktijk, 91% op minder dan een kilometer van een apotheker; in 2010 registreerden de drie huisartsenwachtposten (Baudelokaai, Martelaarslaan, Kliniekstraat) samen 19.468 patiëntencontacten, waarvan 68,7% consultaties op de wachtpost en 31,3% huisbezoeken; in 2011 beschikte 2,2% van de inwoners van Gent over een Omnio-statuut, enzovoort.