...

De onderzoekers kwamen tot die conclusie na analyse van een steekproef van 14.846 mannen die geboren waren tussen 1923 en 1932 en die ondervraagd waren in 1972-73. De 5.738 van hen die nog in leven waren, werden vervolgens opnieuw onderzocht in 2000, en medisch gevolgd tot in 2011. In die laatste periode zijn 2.154 van hen overleden. De onderzoekers gingen na welke tijd de proefpersonen wekelijks aan lichaamsbeweging besteedden, en hoe intensief de uitgeoefende sport was. Uit de analyse van de gezondheidsgegevens van de deelnemers blijkt dat dagelijks bewegen bij senioren even gunstig is als stoppen met roken en het leven gemiddeld met vijf jaar verlengt. De auteurs wijzen erop dat het beter is om regelmatig een matig intensieve activiteit uit te voeren dan gedurende minder dan een uur per week een zeer intense activiteit. Uit hun onderzoek blijkt inderdaad dat zes dagen per week een halfuur per dag aan lichaamsbeweging doen, dus minstens drie uur per week, ongeacht de intensiteit ervan het risico op overlijden verlaagt met 40%. Bovendien zou de leeftijd geen enkele invloed hebben op de weldadige invloed van sport. De wetenschappers wijzen erop dat het zelfs voor mensen ouder dan 73 jaar nuttig is om ermee te beginnen.