...

Net zoals alle andere landen van de Europese Unie beloofde België vijf jaar geleden om virale hepatitis de wereld uit te helpen. Anno 2021 zijn echter onvoldoende stappen gezet in de richting van een eliminatie, vindt een coalitie van HCV-artsen. Het doel kan enkel bereikt worden, zo berekenden ze, als ons land jaarlijks 1.200 patiënten zou behandelen. Dat aantal halen we dus helemaal niet. Momenteel leven er in België circa 18.000 mensen met hepatitis C. Lang niet allemaal zijn ze zich daarvan bewust. Vooral doet het virus zich voor bij kwetsbare bevolkingsgroepen -migranten, mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers... Jaarlijks sterven er in België nog circa 300 mensen aan het virus. Wereldwijd stijgt het sterftecijfer trouwens nog steeds. Om al die redenen roept de groep experten België op om van het opsporen en behandelen van het hepatitis C-virus een prioriteit te maken. "Als we elk jaar 1.200 patiënten kunnen behandelen, is de eliminatie een feit", zo luidt het. Zoals bij de aanpak van de covid-pandemie ligt de sleutel voor het succes bij een samenspel van doeltreffende maatregelen. Zo is preventie belangrijk en dient dus te worden ingezet op sensibiliseringcampagnes. Ook testing bij risicogroepen is aangewezen. Daarvoor zijn er outreachteams nodig.Op het vlak van behandeling zouden er binnen gevangenissen en asielcentra "omvattende procedures" moeten komen, bijvoorbeeld de inzet van mobiele equipes. Elke patiënt doeltreffend kunnen behandelen, vereist dan weer dat de terugbetalingscriteria uitgebreider en eenvoudiger zouden worden.Van de HCV-coalitie maken heel wat prominente artsen deel uit. Aan Vlaamse kant gaat het over Stefan Bourgeois (ZNA), Dana Busschots (ZOL), Anja Geerts (UZ Gent), Griet Maertens en Tessa Windelinckx (Free Clinic Antwerpen), Frederik Nevens (UZ Leuven), Geert Robaeys (ZOL, UZ Leuven), Pierre Van Damme (UA), Thomas Vanwolleghem (UZ Antwerpen), Wim Verlinden (AZ Nikolaas) en Dirk Avonts, Roel Van Giel en Frans Govaerts (Domus Medica).