...

eHealth zal zichzelf terugbetalen, meent ook minister Onkelinx (zie artikel Ronde tafel). eHealth is ook geen doel op zich: het moet meerwaarde creëren en de zaken vereenvoudigen. De regering beseft dat maar al te goed, stelt ze. Het beste bewijs is dat de uitbreiding van de derde betalende werd uitgesteld tot 2015, wanneer MyCarenet de extra administratie zal kunnen opvangen, die die uitbreiding meebrengt.Administratieve vereenvouding bracht de federale regering in 2011 in totaal 18 miljoen op, vertelde Onkelinx vanochtend op de Ronde tafel eHealth. De laatste syndicale verkiezingen bij de artsen verliep ook elektronisch, en dat spaarde heel precies 298.932 euro uit, zo wist de federale minister van Volksgezondheid.Op de laatste Ministerraad van dit jaar ligt ook een voorstel op tafel om de toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen elektronisch te laten verlopen.