...

In de conventie staat dat huisartsen het GMD vanaf 1 januari 2014 kunnen verlengen vanuit hun elektronische dossier. Dat zou één van de MyCarenet-toepassingen zijn die vanaf 2014 beschikbaar zijn.Maar enkele weken voor de einddatum stellen huisartsen vast dat ze het GMD vanuit hun elektronisch dossier nog niet kunnen verlengen. Het SVH is verontwaardigd. "Die streefdatum van 1 januari is uiterst belangrijk. Het is immers per kalenderjaar dat het globaal medisch dossier het best vernieuwd wordt. Elk uitstel betekent inkomensverlies voor de huisarts."Labeling?Waar het schoentje precies knelt, is niet helemaal duidelijk. Op www.mycarenet.be staat dat deze dienst wel al beschikbaar is. In de sector 'medisch-administratief' staat een volledige beschrijving.Wellicht schuilt het probleem dus vooral in het EMD-label 2013, dat opnieuw vertraging heeft opgelopen. De tests van de EMD-pakketten zijn nog niet volledig afgerond - pas in de tweede helft van januari wordt duidelijk welke pakketten het nieuwe label krijgen. Verlenging van het GMD vanuit het elektronische dossier zou dan vanaf februari mogelijk zijn. Maar wellicht hangt de precieze datum af van de softwareleverancier van de huisarts.Het SVH roept op om de lopende conventie op te zeggen. Maar dan moet u nu wel snel zijn, want vandaag is de laatste dag waarop dat kan.