...

In juli maakte het Riziv bekend dat er tegen het einde van dit jaar een oplossing zou komen om artsen die geen EMD hebben de mogelijkheid te bieden om elektronisch voor te schrijven. Op het Verzekeringscomité afgelopen maandag vroeg dokter Marc Moens (Bvas) zich af of die webtoepassing wel degelijk op de voorziene datum beschikbaar zal zijn. Over de verplichting om een eHealth-certificaat te hebben om Paris (Prescription & Autorisation Requesting Information System) te kunnen gebruiken, was de Bvas-voorzitter niet te spreken. "Dat is helemaal niet wat er aanvankelijk voorzien was", maakte dokter Moens zich boos. "Houd jullie beloftes. Deze toepassing betreft meer dan 20.000 artsen, al zij die zelden of weinig voorschrijven."Geen EMDDe voorzitter van de vzw Recip-e heeft van Frank Robben, algemeen bestuurder van het eHealth-platform, en Jo De Cock, hoofd van het Riziv, het engagement gekregen dat Paris niet gekoppeld zou worden aan het eHealth-certificaat. Die aanpassing zal enkele dagen vergen. Maar volgens het Riziv zal de webtoepassing wel degelijk klaar zijn op de aangekondigde datum van 1 december.In juli legde het Riziv uit dat Paris toegankelijk zou zijn op het eHealth-platform via een pc, een laptop, en op termijn ook een tablet en smartphone. De arts zou zich (enkel) moeten identificeren aan de hand van zijn ID-kaart en pincode. Er was toen geen sprake van een eHealth-certificaat, wat voor de voorschrijver minder gebruiksvriendelijk is.Ter herinnering: Paris moet voornamelijk dienen voor artsen die geen EMD hebben, zoals voorschrijvers die geen klassieke praktijk voeren en oudere artsen.Nieuwe notaDe toepassing zal een minimale service bieden: een voorschrift aanmaken, de nog niet afgeleverde voorschriften weergeven, een voorschrift dat nog niet afgeleverd is annuleren, een bericht sturen naar een individuele apotheker, de feedback op de voorschriften weergeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor geneesmiddelen in hoofdstuk IV een nieuwe aanvraag in te dienen, een bestaande goedkeuring te verlengen of te schrappen en een ingediende aanvraag te annuleren.Op het Verzekeringscomité maandag werd verder 1 mei 2018 vooropgesteld als streefdatum voor de veralgemening van het elektronisch voorschrift. Is de deadline van 1 januari 2018 daarmee begraven? Inderdaad, een nieuwe nota, die begin december nog moet worden goedgekeurd, vervangt 1 januari door 1 mei. Uitstel tot 2021?"Het GBO vraagt al maanden uitstel tot 1 januari 2021, de datum waarop alle huisartsen een EMD moeten hebben", zegt voorzitter Paul De Munck. "Tot dan heeft het geen zin om ons te verplichten om elektronisch voor te schrijven via Recip-e. Behalve eventueel aan de artsen die op 1 januari 2018 al een EMD hebben. Als men ons wil dwingen door Recip-e te verplichten met enkele uitzonderingen, dan komt de conventie in gevaar. De overheid moet begrijpen dat de artsen er genoeg van hebben."Marc Moens wees er nog op dat de Bvas eveneens herhaaldelijk gevraagd heeft om de veralgemening uit te stellen tot 2021. "Maar het kabinet De Block heeft daar geen oren naar."(vertaling Veerle Caerels)