...

Bij het eAttest verstuurt uw computer een elektronische versie van het getuigschrift voor verstrekte hulp via Mycarenet naar het ziekenfonds.Baten? Dat maakt vooral het leven van uw patiënt gemakkelijker, want hij moet het papieren getuigschrift niet meer aan zijn ziekenfonds leveren en krijgt het geld sneller terugbetaald.Maar ook voor de arts zelf biedt dat mogelijk efficiëntiewinst. Het eAttest volgt logisch op het controleren van de verzekerbaarheid van uw patiënt.Is de derdebetalersregeling van toepassing (of mogelijk) dan kiest uw EMD (eventueel) voor eFact, in het andere geval voor het eAttest. Gebruikt u eAttest, dan krijgt u normaal gezien binnen enkele seconden een ontvangstbevestiging van het ziekenfonds van de patiënt. U kunt die ontvangstbevestiging (met een identificatienummer) uitprinten en als bewijsstuk aan de patiënt geven.Uw systeem kan de betaling automatisch registreren, eventuele fouten komen niet pas veel later aan het licht, in combinatie met het eGMD ontvangt u sneller het GMD-forfait.Geïntegreerde premieHet akkoord artsen-ziekenfondsen stelt de beschikbaarheid van het eAttest in het vooruitzicht voor 2018. In principe zou het dus kunnen vanaf februari, al hangt dat ook af van uw EMD-producent. Artsen zijn niet verplicht deze dienst te gebruiken, maar mogelijk zal het gebruik ervan worden gemeten voor het toekennen van het e-healthgedeelte van de geïntegreerde premie.