...

Het wetsontwerp, dat een aanpassing van de reeds bestaande euthanasiewetgeving inhoudt, gaat ondertussen de wereld rond. En echt positief kunnen we de teneur niet altijd noemen. Een Canadees meisje stuurde zelfs een video naar koning Filip, om hem te vragen de wet niet te ondertekenen.Open briefEn in eigen land schreven vorige week nog veertig kinderartsen en academici een open brief naar de partijvoorzitters. Zij vragen de politici "niet overhaast te werk te gaan". De praktijk leert de specialisten, onderzoekers en docenten dat er volgens hen "helemaal geen vraag is naar de uitbreiding van de euthanasiewetgeving". En tot slot menen zij dat ons land ruimschoots voorziet in middelen om het lijden van zwaar zieke patiënten te verzachten.Broeders van LiefdeDaar kwam enkele dagen geleden nog een wake van de Belgische bisschoppen bovenop, onder leiding van aartsbisschop André Léonard. Religieuze organisaties, zoals de Broeders van Liefde, distantieerden zich op hun beurt.Maar ondertussen is het wetsontwerp al door de bevoegde Kamercommissie en door de Senaat goedgekeurd, telkens met een wisselmeerderheid, waarbij N-VA, en Groen hun steun gaven aan de liberale en socialistische fracties. CD&V, cdH en Vlaams Belang stemden tegen en zullen dat wellicht donderdag opnieuw doen.