...

Er moet zo één triagecentrum komen per 100.000 inwoners, grosso modo één per Eerstelijnszone. De huisartsen staan er voor in dat er tot 20.000 tests per dag kunnen worden afgenomen - dat is, in al deze centra tezamen.De subsidie bedraagt 0,369 euro per inwoner van de huisartsenzone - een dikke euro per drie inwoners dus. Daarmee mag bestaande infrastructuur worden versterkt of uitgebreid.Van de subsidie betaalt de kring een deeltijds manager voor het test- of triagecentrum - à 0,4 VTE per 100.000 inwoners. Dat is berekend op 1 VTE voor 250.000 inwoners: twee volwaardige test/triagecentra kunnen 1 (quasi) voltijds manager delen.De Vlaamse overheid vraagt dat de test/triagecentra tot 350 tests per 100.000 per dag zouden kunnen afnemen. Om aan die capaciteit te raken moedigt ze de huisartsenkringen aan steun te zoeken bij ziekenhuizen, lokale besturen, diensten voor thuisverpleging en zorgraden. De koepelorganisaties van die laatste werd ook gevraagd zich te engageren. Een sjabloon voor de te maken afspraken wordt opgesteld.De Vlaamse regering nam deze beslissing op vrijdag 23 oktober. Een definitieve goedkeuring moet nog volgen voordat de bedragen aan de kringen kunnen worden overgemaakt. 80% van de subsidie zouden de kringen meteen ontvangen en 20% na indiening van het jaarverslag (tegen eind mei volgend jaar). Kringen die een gebied bestrijken dat minder dan 100.000 inwoners telt, moeten eerst een samenwerkingsakkoord voorlegggen om aan het vooropgestelde inwonersaantal te komen voor het test/triagecentrum.De week daarvoor keurde de Vlaamse regering eindelijk ook een subsidie goed voor de triagecentra die tussen 16 maart en 30 juni werkzaam waren. Die bedraagt 2.000 euro per maand voor huur, en 1.350 euro voor de niet medische kosten, zoals energie.Een regeling voor de periode van juli tot september dit jaar zou in het verschiet liggen.