Begin juli presenteerde de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid (SGGG), die stakeholders, beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, patiëntenkoepels, ... in de ggz-sector vertegenwoordigt, haar 'masterplan' voor een hervorming van de ggz. Uitgangspunt was/is dat de geestelijke gezondheidszorg "op een gelijkwaardige manier benaderd wordt inzake toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid, en niet ondergeschikt blijft aan de somatische gezondheidszorg".

"We zijn verheugd," zegt Frieda Matthys, voorzitter van SGGG, "dat we [in het regeerakkoord] meerdere punten uit ons masterplan terugvinden, zoals het belang van preventie, het afbouwen van de wachtlijsten, zeker voor jongeren, het stoppen van de discriminatie van personen met psychische problemen, het gelijk behandelen van mensen met psychische en somatische problemen inzake betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid. Zonder een groeipad lukt dat niet, maar ook die doelstelling vinden we terug in het regeerakkoord."

Het regeerakkoord bevat een budgettair investeringsplan en groeipad van 1,2 miljard euro extra voor zorgpersoneel (jobs, lonen) en de geestelijke gezondheidszorg aan het begin van de legislatuur. Vanaf 2022 is er een groeinorm van 2,5% bovenop de index.

In eenzelfde adem wijst de Staten-Generaal op enkele hete hangijzers die moeten aangepakt worden. Zo moet de regering "aandacht hebben voor de negatieve spiraal waarin mensen met psychische problemen geraken: ziek maakt arm en arm maakt ziek".

Dringend is volgens de SGGG een (mental) health-in-all-policiesbeleid. "Momenteel verhinderen perverse financieringsmechanismen dat patiënten snel de juiste zorg krijgen."

In haar reactie heeft de SGGG ook aandacht voor de versnippering van bevoegdheden die met "deze nieuwe regering niet opgelost is". De regio's moeten beter met elkaar afstemmen op gebied van preventie, kwaliteitsbewaking en continuïteit van zorg.

Last but not least dringt de SGGG aan op een model van geïntegreerde zorg met netwerking tussen zorgverleners en - organisaties als belangrijke voorwaarde.

Begin juli presenteerde de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid (SGGG), die stakeholders, beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, patiëntenkoepels, ... in de ggz-sector vertegenwoordigt, haar 'masterplan' voor een hervorming van de ggz. Uitgangspunt was/is dat de geestelijke gezondheidszorg "op een gelijkwaardige manier benaderd wordt inzake toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid, en niet ondergeschikt blijft aan de somatische gezondheidszorg"."We zijn verheugd," zegt Frieda Matthys, voorzitter van SGGG, "dat we [in het regeerakkoord] meerdere punten uit ons masterplan terugvinden, zoals het belang van preventie, het afbouwen van de wachtlijsten, zeker voor jongeren, het stoppen van de discriminatie van personen met psychische problemen, het gelijk behandelen van mensen met psychische en somatische problemen inzake betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid. Zonder een groeipad lukt dat niet, maar ook die doelstelling vinden we terug in het regeerakkoord."Het regeerakkoord bevat een budgettair investeringsplan en groeipad van 1,2 miljard euro extra voor zorgpersoneel (jobs, lonen) en de geestelijke gezondheidszorg aan het begin van de legislatuur. Vanaf 2022 is er een groeinorm van 2,5% bovenop de index.In eenzelfde adem wijst de Staten-Generaal op enkele hete hangijzers die moeten aangepakt worden. Zo moet de regering "aandacht hebben voor de negatieve spiraal waarin mensen met psychische problemen geraken: ziek maakt arm en arm maakt ziek". Dringend is volgens de SGGG een (mental) health-in-all-policiesbeleid. "Momenteel verhinderen perverse financieringsmechanismen dat patiënten snel de juiste zorg krijgen."In haar reactie heeft de SGGG ook aandacht voor de versnippering van bevoegdheden die met "deze nieuwe regering niet opgelost is". De regio's moeten beter met elkaar afstemmen op gebied van preventie, kwaliteitsbewaking en continuïteit van zorg.Last but not least dringt de SGGG aan op een model van geïntegreerde zorg met netwerking tussen zorgverleners en - organisaties als belangrijke voorwaarde.