...

Vanaf 1 januari 2014 zal de SIS-kaart stapsgewijs uit de omloop worden genomen en worden vervangen door de online raadpleging van de gegevens via het rijksregisternummer op de elektronische identiteitskaart. Niettemin zal ze hier en daar soms nog nodig zijn en mag ze dus niet worden weggegooid.