...

Naarmate de laatste versies van de huisartsensoftware worden geïnstalleerd, maken steeds meer artsen kennis met de nieuwe services en de voordelen die dat oplevert. De arts krijgt de 'verzekerbaarheid' van zijn patiënt in het elektronische dossier te zien, en weet meestal meteen of hij de derdebetalersregeling kan toepassen of niet. Voor 70% van de hoodstuk IV-attesten heeft hij binnen enkele ogenblikken het antwoord.ObstakelBinnenkort kan de huisarts ook gegevens opvragen in om het even wel ziekenhuis over zijn patiënten, samenvattingen van het patiëntendossiers opladen voor zijn collega's met wachtdienst,...Voor die laatste diensten moet de patiënt eerst wel toestemming verlenen, wat men een 'opt-in' noemt. En hier zit misschien de grootste volgende hindernis die eHealth nu moet nemen. Want momenteel hebben nog maar tussen de 100.000 en de 120.000 mensen dat gedaan - dat is een goede 1% van de bevolking.Stilaan tijd dus om de mensen er massaal toe aan te zetten die toestemming te geven.De toestemming moet maar een keer gegeven worden: bij de huisarts, bij de apotheker, door de patiënt zelf via het eHealth-platform,...Aan de andere kant moeten patiënten natuurlijk ook goed weten wat die toestemming inhoudt. Want wanneer hij bijvoorbeeld de huisarts zijn toestemming geeft, kan ook de apotheker gebruik maken van bepaalde eHealth-diensten. (Wat ook niet wil zeggen dat iedere arts of zorgverlener zomaar aan de gegevens kan.)Frank Robben van het eHealth-platform: "We rekenen op de zorgverstrekkers - artsen, apothekers,... - maar ook ziekenfondsen, dat ze de zaken uitleggen aan hun patiënten en eventueel een informed consent registreren." 2014 wordt wellicht een scharnierjaar voor eHealth. Maar voorwaarde is dan wel dat de diensten ook aanslaan, zowel bij de artsen als bij de patiënten.