...

De vraag van Muriel Gerkens, voorzitster van de commissie Volksgezondheid in de Kamer, zal door de minister pas over twee tot drie weken bestudeerd worden.Gerkens stelt zich al vragen over het beheer van eHealth sinds 2010, twee jaar na de oprichting dus. Het platform lijdt volgens haar onder "een rampzalig beheer van de human ressources" door Frank Robben, zowel bij de vzw Smals als bij eHealth. "Conflicten, geruzie, het niet respecteren van beslissingen genomen in het beheerscomité en gebrek aan vertrouwen vertroebelen de relaties tussen de top van eHealth en de artsen, de ziekenhuizen en de patiënten", stipt ze aan. "Na een van mijn interpellaties heeft de toenmalige minister Onkelinx Frank Robben in juni 2012 overigens op het matje geroepen. Sindsdien mag hij eHealth op verscheidene plaatsen niet meer vertegenwoordigen."Zwijgen is toestemmenMuriel Gerkens heeft het over steeds meer vertraging inzake de ontwikkeling en het gebruik van het eHealth-platform. Ze haalt daarbij meerdere concrete voorbeelden aan: niemand weet wie juist wat doet door het eindeloze gependel tussen Smals en eHealth; er was de voorbije jaren een "hallucinante" turnover; de taken van de medisch directeurs zijn niet omschreven; Frank Robben monopoliseert alle beslissingen.Verder beweert de commissievoorzitster dat Robben, ondanks de keuze van het beheerscomité voor een opt-in systeem (informed consent), de verslagen van de vergaderingen heeft pogen te wijzigen om een opt-out (zwijgen is toestemmen) door te drukken. "Volgens sommigen probeert hij dat nu opnieuw gezien het kleine aantal toestemmingen."Muriel Gerkens klaagt ook het oppotten van financiële middelen aan, waardoor eHealth onvoldoende kan investeren, onder andere in de vorming van de huisartsen voor een correct gebruik van het platform vanuit hun eigen pc en software.Medeplichtig"Mevrouw de minister, ik ben blij dat de medewerkers van eHealth nu eindelijk hun mening durven te geven. Ik weet dat meerdere van hen de voorzitters en ondervoorzitters van het beheerscomité hebben gealarmeerd en dat die niets ondernomen hebben. Zij zijn dus mede verantwoordelijk in deze dramatische situatie. Ik heb zelf meerdere keren de wind van voren gekregen omdat ik kritiek durfde te geven op het beheer van eHealth."De groene volksvertegenwoordiger is een grote voorstander van de informatisering van het medisch dossier, een waardevol werkmiddel dat de zorgkwaliteit ten goede komt. Maar ze is furieus dat dit instrument zich niet kan ontplooien zoals het hoort omdat men aan het hoofd ervan een genie in de informatica-programmering-organisatie van gegevensbanken heeft benoemd, maar wiens manier van werken en persoonlijkheid menselijke relaties in de weg staan, waardoor hij niet meer geschikt is om het beheer van een dergelijk platform op zich te nemen, klinkt het.Muriel Gerkens betreurt de "medeplichtige stilte die de situatie in toenemende mate heeft verslechterd". Ze hoopt dat Maggie De Block voldoende aandacht, opvolging en autoriteit aan de dag zal leggen om de gebrekkige werking in het beheer van eHealth aan te pakken.